Edicije

Edicija STRUJA bavi se objavljivanjem knjiga prvenstveno posvećenih mladim ljudima, ili čiji autori pripadaju mlađoj generaciji.

Edicija Struja