Branislav Babić Kebra rođen je u Novom Sadu. Živi u Novom Sadu. Diplomirao nuklearno pevanje na Berkli univerzitetu u Novom Sadu. Radove iz ove oblasti objavljivao je na albumima grupe Obojeni program, koju je osnovao u Novom Sadu. Napisao vec četiri knjige, takođe u Novom Sadu. Ima pumpu za bicikl Commando 2000 i kapi za nos. Voli da crta. U Novom Sadu, naravno.