Dino Bauk rođen je 1973. na jugu Srbije, u Prokuplju, tokom majčine posete roditeljima, kod njegovih babe i dede, da bi se, nakon prva dva meseca života, s majkom, medicinskom sestrom, vratio u Ljubljanu gde ih je čekao otac, mladi oficir iz Dalmacije, u garsonjeri, koju će tokom narednih godina socijalizma, i potonjih dvadeset, menjati najpre za jednosoban, pa dvosoban i na kraju trosoban društveni stan na Bratovševoj ploščadi, velikom betonskom stambenom naselju u severnom delu grada. U Ljubljani, oženjen i s troje dece, živi i danas, radi kao advokat, piše kolumne, izjašnjava se kao levičar demokratsko-socijalističkog profila, a jedini roman Kraj. Ponovo, objavio je 2015. godine i za njega dobio nagradu za najbolji prvenac.