Elfride Jelinek rođena je 20. oktobra 1946. godine u Murcugšlagu, u Štajerskoj. Studirala je kompoziciju na Konzervatorijumu u Beču. Posle diplomiranja 1964. godine, studirala je pozorišnu umetnost i istoriju umetnosti na univerzitetu u Beču. Živi u Beču i Minhenu.

Dobitnica je Nobelove nagrade za književnost za 2004 godinu. Zbog socijalne fobije najavila je da se neće pojaviti na dodeli Nobelove nagrade u Stokholmu i da će nagradu preuzeti njen izdavač.