Greta Sundberg rođena je 1970, u Upsali. Radila u pozorištu za decu i omladinu 10 godina. Diplomirala teatrologiju 1999, na Dramskom institutu u Stokholmu. Studirala dramsku pedagogoiju na Stokholmskom obrazovnom institutu, i predavala dragmu u srednjoj školi sve do 2005.

Do sada je objavila dva romana She and he, 1999, i Budi čovek, 2007, i nekoliko kratkih priča u antologijama i književnim časopisima.

Greta piše drame, radio-drame i liberta za opere. U svojim romanima najviše se bavi mladim ljudima i njihovim odrastanjem u današnje vreme. Osnovna tema joj je nasilje među fudbalskim navijačima, neonacistima i reperima.

Ovo je njen prvi roman objavljen na srpskom.