Grupa autora podrazumeva zbirka radova različitih autora.

Neki od autora:

Lorenc Agerman
Eduard Frojdman
Đan Gliđi
Vladimir Arsenijević

Dela:

Beograd Gazela – vodič kroz sirotinjsko naselje
Leksikon YU mitologije
Brainstorming – svesna sveska
Fak-ju! Antologija