Janja Đoković rođena je u Beogradu,

gde i danas živi sa porodicom. Ovo je njena prva zbirka.