Melina Kamerić rođena je 11. marta 1972. godine u Sarajevu. Pohađala je Treću gimnaziju i studije Opšte književnosti na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Kao mala, nikada nije znala šta želi da bude kad poraste, jedino je sanjala da živi život.

Piše noću.