Milica Šćepanović je rođena 1969. u Odenkuru. Školovala se u Kolašinu i Sarajevu, a u Novom Sadu stekla diplomu profesora francuskog jezika i književnosti. Pored  pedagoške karijere koja joj je donela mnoštvo državnih nagrada, predaje na Francuskom institutu, prevodi i bavi se pisanjem.