Miloš Petričić je rođen 1968. u Zemunu. Posle gimnazije, prvo je bio student Filološkog fakulteta u Beogradu, na katedri za svetsku književnost, a zatim studira i diplomira FTV režiju na FDU u Beogradu.

Piše i režira filmska scenarija, TV serije i radio-drame.

Zbirka mikropriča i pesama Mi/Do kraja vremena njegova je prva knjiga.