Sonja Ražnatović rođena je 1969. u Titogradu. Diplomirala je 1995. na Tehnološko – metalurškom fakultetu u Podgorici, a magistrirala na Ekonomskom fakultetu u istom gradu. Autorka je romana Jana, samo privremeno u Bloku 9 kao i Exit – biti drugačiji, ikad!, bila je i kolumnista crnogorskog dnevnog lista Pobjeda.