Vojislav Pejović (Titograd, 1972) je crnogorski književnik. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorirao je u Nemačkoj.

Predavač je na Univerzitetu u Čikagu. Bavi se naučnim radom, uglavnom iz oblasti neurologije i interne medicine. Na crnogorskom jeziku objavio je roman Život i smrt Milana Junaka (2008), prevode poezije Čarlsa Simića (2010) i Američki sfumato, novelu iz devet priča (2015).

Bio je kolumnista dnevnoga lista Vijesti i portala Peščanik.

Živi u Evanstonu, Illinois, SAD.[2]