Autobiografska Proza – Žanr |Rende: Izdavačka kuća Rende osnovana je 2000. godine sa misijom da promoviše naslove koji pripadaju marginama književnosti.