Petar Aleksić (1996, Beograd)
Učio o ambalaži potom i konzervaciji.
Provetravao Kvaku 22 i vodio njenu galeriju.
Ne voli kablove, kese, godine i titule.
Egzistira negde između slika i poezije.