Svetlana Spaić je pesnikinja, dramska spisateljica, književni i simultani prevodilac. Poreklom iz Beograda, filolog po struci, dugo je živela u Parizu, gde je magistrirala na Sorboni, Holandiji i, danas, u Briselu. Piše na srpskom, engleskom i francuskom jeziku.