Svetlana Spaić (1965.) rođena je u Sremskoj Mitrovici. Studirala je engleski i francuski jezik i književnost u Beogradu, a u Parizu je stekla Master u školi za konferencijsko prevodjenje ESIT, na Sorboni.

Priloge iz oblasti kulture objavljivala je u časopisima i dnevnim listovima kao što su Vreme, Danas, Evropljanin, Znak, sarajevski Život kao i na Trećem programu Radio Beograda.

Redovan je saradnik međunarodnog festivala neverbalnog pozorišta PUF u Puli i jedan je od osnivača međunarodnog muzičko-pesničkog pokreta Peace Performance Train na čijim nastupima redovno učestvuje. Dobitnica je Evropske nagrade za liderstvo žena, 2022. Njena radio drama Snimak, u režiji Darijana Mihaljovića, biće emitovana u septembru 2024. na Radio Beogradu 2. Pesme su su joj objavljene u književnom časopisu Sveske kao i u časopisu Hrvatskog društva pisaca Europski glasnik. Živi u Briselu gde radi kao simultani prevodilac za evropske institucije.

Back to Hometown je njena prva objavljena dvojezična zbirka na srpskom i engleskom jeziku. U pripremi je objavljivanje zbirke u Francuskoj, Holandiji i Italiji.