Vukan de Deo rođen je 1980. godine u Srbiji. Završio je master studije Opšte i uporedne književnosti na Univerzitetu Fraje u Berlinu, a u Lajpcigu stekao zvanje sudskog tumača i prevodioca.
Kao predstavnik mlađe-srednje generacije pesnika, generacije koja se budila tokom poslednjih decenija 20. veka, Vukan de Deo na našu scenu stupa odmereno i u pravi čas, poetikom koja, između ostalog, smelo tematizuje homoerotske sadržaje. Njegove pesme ne robuju klasičnoj formi, u njima, dakako, nema rime, ali prožete britkom digitalnom melodijom, pisane su u veoma igrivom, lakonskom, reduktivnom maniru. U stihovima prepoznajemo uzore: magiju Vaska Pope, tajnovitost Georga Trakla, bizarnost Alfreda Grinvalda, pa i direktne, katkad  duhovite, posvete Vistanu Odnu, Oskaru Vajldu, Dejvidu Bouviju…
U formalnom smislu trebalo bi istaći da je zbirka pesama Noću se budimo komponovana jednostavno, spontano: od suzdržanog početka; preko ambivalentnog odnosa prema tematici ili protagonistima koji neretko beže, nestaju; do pesama u poslednjem ciklusu koje predstavljaju slobodniji poetski izraz emo-brutalnosti, borbe sa ličnim demonima na refleksivnom tragu ljubavi koja se ne usuđuje da izgovori svoje ime.
Živi i radi u Berlinu.