Milovan Rakijaš, doktor hiidrogeologije, objavljivao je stručno-naučne radove i monogarafiju iz zaštite podzemnih voda sa aspekta hidrogeološke problematike. Prozu piše od 17 godine, uglavnom priče.
Rođen je 1957. u Hrvatskoj u Bjelovaru. Živi u Beogradu.